22 Tháng Mười 2017

Bach Dang poles discovery

 

The earliest amulet in fish form made from a big bird nail, which excavated in Du Sang rock-shelter (Kim Boi, Hoa Binh, Vietnam) in ca. 18.000 years ago

 

Hmong girls in ceremonial costums in Sa Pa (Lao Cai, Viet Nam)(Hmong Textile Study)

 

The detail of 4th picture : A Dongsonian ramie cloth with colored band by indigo deyed hemp fibres

 

Ethnobotanic Study 2005 in a Muong hamlet (Kim Boi, Hoa Binh)

 

DrNguyenViet.com > Articles >[13/08/2011] Phát hiện thêm trống Đông Sơn có minh văn

[13/08/2011] Yên Bái - Vùng đất của những thạp đồng Đông Sơn lớn nhất và đẹp nhất

[13/08/2011] Nguồn cội hình thành truyền thuyết Thánh Gióng

[29/08/2010] Ly's name of Giao Chỉ during Han Age

[11/01/2010] Khảo sát dòng họ Lý từ khởi nguồn đến Lý Công Uẩn

[10/01/2010] Những người dân xa xứ đã từng hiến đất mở rộng kinh thành Thăng Long ở TK 15

[26/10/2008] Thạp đồng Đông Sơn của huyện lệnh Long Xoang (Xuyên) Triệu Đà

[20/10/2008] Âu Lạc và Giao Chỉ - một số vấn đề ngữ âm học lịch sử

[03/10/2008] Triệu Đà

[01/10/2008] Đai hội Khảo cổ học Thế giới (WAC-06)

[01/10/2008] Thanh kiếm ngắn Đông Sơn mang hình tượng Hai Bà Trưng

[07/08/2008] ArchaeoEthnobotany records of Canarium in Vietnam and in SEA

[07/08/2008] Hoabinhian Macro Botany

[06/08/2008] Archaeology of Death in Vietnam

[06/08/2008] Homeland of the HoaBinhian in Vietnam

[06/08/2008] Hoabinhian Food Strategy in Vietnam

Top  |   Print |   Email


 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2008 - 2017 by Dr. Nguyen Viet. All rights reserved.